Afstandstabeller til søs

Afstandstabellerne på denne side er angivet i sømil og omfatter danske farvande med omliggende kyster. For oversigtens skyld er der foretaget to forenklinger:

1. Kun større havnebyer er medtaget.

2. Søområdet er delt op som vist på kortet. Vælg område ved at klikke på kortet:

Grænserne er så vidt muligt lagt ved havne eller punkter, man alligevel passerer på turen fra det ene område til det andet. Man må så gå via denne havn over i den næste tabel.
Grænsehavnene er:
For Vesterhavet: Skagen Havn og Thyborøn Havn.
For Kattegat: Skagen Havn, Hals Barre, Grenå Havn, Ballen Havn, Sjællands Rev (Snekkeløbet), Helsingør Nordhavn.
For Sundet: Helsingør Nordhavn, Mønbroen, Klintholm Havn, Falsterbo Kanal S.
For Østersøen: Klintholm Havn, Falsterbo Kanal S., Gedser Havn.
For Smålandsfarvandet: Lohals Havn, Agersø Havn, Mønbroen, Klintholm Havn.
For Lillebælt og farvandet syd for Fyn: Lohals Havn, Bagenkop Havn, Fredericia Havn.
For Århus Bugt og Storebælt: Fredericia Havn, Grenå Havn, Sjællands Rev (Snekkeløbet), Lohals Havn, Agersø Havn.
For Limfjorden: Thyborøn Havn og Hals Barre 

Vesterhavet

  Arendal Esbjerg Hanstholm Hirtshals Hvide
Sande
Kristians-
sand
Skagen Thyborøn
Arendal   196 80 64 152 39 80 109
Esbjerg 196   118 171 47 175 202 90
Hanstholm 80 118   53 74 64 83 31
Hirtshals 64 171 53   126 72 30 83
Hvide Sande 152 47 74 126   130 158 46
Kristianssand 39 175 64 72 130   94 88
Skagen 80 202 83 30 158 94   114
Thyborøn 109 90 31 83 46 88 114  

Limfjorden

  Hals Hals
Barre
Lem-
vig
Løg-
stør
Nibe Nykø-
bing
M
Skive Struer Thisted Thyb-
orøn
Ålborg
(Jern-
bane-
broen)
Hals   2,4 86 41 29 59 69 79 61 90 17
Hals Barre 2,4   88 44 32 62 71 81 63 93 19
Lemvig 86 88   44 62 28 51 17 41 11 69
Løgstør 41 44 44   17 18 28 38 19 49 25
Nibe 29 32 62 17   35 45 55 37 66 13
Nykøbing M 59 62 28 18 35   25 21 23 33 43
Skive 69 71 51 28 45 25   44 37 56 52
Struer 79 81 17 38 55 21 44   34 22 62
Thisted 61 63 41 19 37 23 37 34   46 44
Thyborøn 90 93 11 49 66 33 56 22 46   74
Ålborg(Jernbanebroen) 17 19 69 25 13 43 52 62 44 74  

En mere detaljeret afstandstabel over Limfjorden findes her.

Kattegat

  Anholt Frede-
riks-
havn
Grenå Göte-
borg
Hals
Barre
Hel-
sing-
ør
Hol-
bæk
Hunde-
sted
Mari-
ager
Mar-
strand
Ran-
ders
Ros-
kilde
Sj. Odde
(Snekke-
løbet)
Skagen Sæby Vesterø
Anholt   54 27 67 41 55 63 47 55 76 55 73 42 70 49 50
Frederikshavn 54   64 48 30 109 114 98 62 47 67 124 87 20 6 15
Grenå 27 64   87 40 61 57 41 47 96 44 67 25 81 58 60
Göteborg 67 48 87   69 111 125 110 101   106 135 107 46 51 45
Hals Barre 41 30 40 69   93 94 78 33 71 39 104 64 48 25 29
Helsingør 55 109 61 111 93   48 32 102 121 100 58 48 125 104 105
Holbæk 63 114 57 125 94 48   16 100 137 98 36 37 130 109 110
Hundested 47 98 41 110 78 32 16   84 123 81 26 21 114 93 94
Mariager 55 62 47 101 33 102 100 84   85 43 110 70 62 57 60
Marstrand 76 47 96   71 121 137 123 85   108 148 116 36 50 46
Randers 55 67 44 106 39 100 98 81 43 108   107 50 85 62 66
Roskilde 73 124 67 135 104 58 36 26 110 148 107   47 140 119 120
Sj. Odde
(Snekkeløbet)
42 87 25 107 64 48 37 21 70 116 50 47   103 82 83
Skagen 70 20 81 46 48 125 130 114 62 36 85 140 103   24 28
Sæby 49 6 58 51 25 104 109 93 57 50 62 119 82 24   13
Vesterø 50 15 60 45 29 105 110 94 60 46 66 120 83 28 13  

Sundet

  Bøge-
strøm N.
anduvn.
Dragør Falsterbo Helsingør Hälsing-
borg
Klintholm Køge Møn-
broen
Svane-
mølle-
havnen
Bøgestrøm N. anduvn.   31 29(s) 59 59 20 27 11 41
Dragør 31   14(n) 28 28 43 20 42 10
Falsterbo

29(s)

14(n)   39(n) 39(n) 34(s) 28(n)
29(s)
39(s) 23(n)
Helsingør 59 28 39(n)   3 70 47 70 20
Hälsingborg 59 28 39(n) 3   70 47 70 20
Klintholm 20 43 34(s) 70 70   40 30 53
Køge 27 20 28(n)
29(s)
47 47 40   38 29
Mønbroen 11 42 39(s) 70 70 30 38   52
Svanemøllehavnen 41 10 23(n) 20 20 53 29 52  

Østersøen

  Falsterbo S Gedser Klintholm Rønne Stralsund Trelleborg Ystad
Falsterbo S   64 34 63 65 8 33
Gedser 64   32 103 50 67 85
Klintholm 34 32   78 45 37 56
Rønne 63 103 78   81 56 37
Stralsund 65 50 45 81   55 64
Trelleborg 8 67 37 56 55   26
Ystad 33 85 56 37 64 26  

Smålandsfarvandet

  Ager-
Burg
(Femarn)
Gedser Karre-
bæks-
minde
Klint-
holm
Lohals Møn-
broen
Nak-
skov
Nykø-
bing F
Saks-
købing
Trave-
münde
Vor-
ding-
borg
Agersø   61 49 16 53 18 38 31 37 31 85 31
Burg(Femarn) 61   31 67 60 59 69 43 43* 68 30 77
Gedser 49 31   42** 34 68 43 52 13 39** 53 37
Karrebæksminde 16 67 42**   44 30 29 38 29 27 92 22
Klintholm 53 60 34 44   64 30*** 69 46* 49 82 26
Lohals 18 59 68 30 64   49 30 46** 36 83 41
Mønbroen 38 69 43 29 30*** 49   56 35 34 90 11
Nakskov 31 43 52 38 69 30 56   50** 39 67 48
Nykøbing F 37 43* 13 29 46* 46** 35 50**   26** 65* 27**
Sakskøbing 31 68 39** 27 49 36 34 39 26**   92 27
Travemünde 85 30 53 92 82 83 90 67 65* 92   101
Vordingborg 31 77 37 22 26 41 11 48 27** 27 101  
  * Via Gedser (2,1 m) ** Via Guldborgsund *** Via Bøgestrømmen

Lillebælt og farvandet syd for Fyn

  Assens Bagen-
kop
Flens-
borg
Frede-
ricia
Fåborg Hader-
slev
Kiel Kol-
ding
Lohals Slesvig Svend-
borg
Sønder-
borg
Åbenrå
Assens   46 48 22 25 16 62 21 51 61 37 29 23
Bagenkop 46   48 65 30 58 32 64 31 43 26 32 50
Flensborg 48 48   65 42 54 54 65 65 52 51 19 37
Fredericia 22 65 65   44 27 81 11 70 80 56 46 39
Fåborg 25 30 42 44   34 48 43 31 48 16 27 31
Haderslev 16 58 54 27 34   71 28 61 49 47 35 28
Kiel 62 32 54 81 48 71   80 59 44 54 40 58
Kolding 21 64 65 11 43 28 80   70 79 55 45 38
Lohals 51 31 65 70 31 61 59 70   65 15 50 58
Slesvig 61 43 52 80 48 49 44 79 65   56 38 57
Svendborg 37 26 51 56 16 47 54 55 15 56   36 43
Sønderborg 29 32 19 46 27 35 40 45 50 38 36   18
Åbenrå 23 50 37 39 31 28 58 38 58 57 43 18  

Århus Bugt og Storebælt

  Ager-
Ballen Bo-
gen-
se
Ebel-
toft
Frede-
ricia
Grenå Hor-
sens
Ka-
lund-
borg
Kerte-
minde
Kor-
sør
Lo-
hals
Ny-
borg
Oden-
se
Sj. Odde
(Snekke-
løbet)
Vejle Århus
Agersø   42 55 66 64 75 63 37 25 8 17 18 54 58 70 68
Ballen 42   27 26 36 37 31 18 24 35 43 36 30 25 41 30
Bogense 55 27   45* 12 59 23 38 35 47 54 47 34 50 20 39*
Ebeltoft 66 26 45*   51* 27 42* 40 49 58 67 61 55 27 56* 20
Fredericia 64 36 12 51*   69 30 47 45 56 63 56 43 59 19 46*
Grenå 75 37 59 27 69   60 50 59 68 78 71 67 25 70 37
Horsens 63 31 23 42* 30 60   45 44 56 62 56 44 54 34 36*
Kalundborg 37 18 38 40 47 50 45   23 30 40 33 37 33 53 45
Kerteminde 25 24 35 49 45 59 44 23   18 23 16 34 42 51 50
Korsør 8 35 47 58 56 68 56 30 18   14 13 46 51 63 61
Lohals 17 43 54 67 63 78 62 40 23 14   12 53 60 69 68
Nyborg 18 36 47 61 56 71 56 33 16 13 12   46 53 63 61
Odense 54 30 34 55 43 67 44 37 34 46 53 46   52 49 54
Sj. Odde
(Snekkeløbet)
58 25 50 27 59 25 54 33 42 51 60 53 52   65 36
Vejle 70 41 20 56* 19 70 34 53 51 63 69 63 49 65   50*
Århus 68 30 39* 20 46* 37 36* 45 50 61 68 61 54 36 50*  
  * Via Søgrund (2,2m)

Opdateret d. 25.5.2016