Skibe

I gammel tid havde skibene mest betegnelser efter deres skrogfacon (Kogge, Karavel). Senere blev riggen afgørende for betegnelsen (Bark, Skonnert). I dag er det mest anvendelsen , der karakteriserer skibene (Landgangsfartøj, Køleskib). Samtidig er det almindeligt med et prefix , der angiver skibstypen, foran navnet. F.eks. M/S Poseidon (M/S = motorship, S/S = steamship, HMS = His (Her) Majesty's Ship, flåden, osv.)
Af hensyn til indlæsningstiden er fortegnelsen delt op i sider af 100-150 kB incl. billeder.
Ankerhåndteringsskib Skib, specielt indrettet til håndtering og placering af ankre til f.eks. borerigge. Ankerhåndteringsskib "Mærsk Master"
Atomubåd Undervandsbåd, hvis primære energikilde er en atomreaktor. Den russiske atomubåd "Kursk"
Bark Skib med 2 eller flere fuldriggede master og 1 bageste skonnertrigget mast Barken "Poseidon", bygget i Vindafjord 1871
Barkentine Skib med 3 master, forreste fuldrigget, de andre skonnertrigget Barkentinen "Håbet", bygget i Vindafjord 1875
Bilfærge Færge, særlig indrettet til sejlads med biler Hjarnø færgefart 2001-02
Bramsejlskonnert Skonnert med 3 råsejl på forreste mast: under- og over topsejl og bramsejl 3-mastet bramsejlsskonnert "Activ". Bygget 1951 på J. Ring Andersens værft, Svendborg.
Brig Skib med 2 fuldriggede master Briggen "Sigurd". Bygget 1971 i Hogganvik
Brigantine (skonnertbrig) Skib med 2 master: forreste fuldrigget, bageste skonnertrigget Brigantinen "Imsland". Den byggedes paa Imsland af Torjus Imsland, ankom i mars maaned 1875 til Stavanger og maaltes til 117,5 comm.l.
Bugserbåd Maskindrevet fartøj beregnet til at slæbe eller skubbe andet fartøj "Frigga", bugserbåd, A/S Em.Z Svitzer.

Bulkskib, bulkcarrier Tørlastskib med store åbne lastrum uden mellemdæk. "Nord-Power", bulkskib, Dampskibsselskabet Norden A/S

Opdateret d. 18.9.2007