Fartøj Skib eller båd af enhver art    
Fiskekutter Populær betegnelse for mindre, lyseblåt fiskefartøj af træ Kutteren "Teglhus" af Hirtshals
Fiskesmakke se "Smakke"    
Fløjte Rummelig rundgattet fragtskib af hollandsk oprindelse. Stærkt indfaldende sider og smalt dæk gjorde typen til en målbedrøver efter datidens afgiftsregler Tegning af en fløjte fra 1702, typisk fragtskib i 1600 tallet.
Fore and aft skonnert Sletskonnert med 2 master "Anna Rogde". 2-mastet sletskonnert bygget 1867-1868, søsatt 20. august 1868 på Bangsund Skipsverft, Namsos
Forsyningsskib Skib, som forsyner borerigge, flådeenheder, afsides liggende beboelser m.m. med proviant, brændsel og materiel. Årets forsyningsskib, "Kista Arctica", ankommer til Sandodden d. 31. juli 1999.
Fregat Lettere orlogsskib. Fra 1600-tallet et fuldrigget krigsskib. Moderne fregatter kan udrustes til mange formål. Den belgiske fregat "Wandelaar" på besøg i danske farvande
Fuldrigger Skib med råsejl og master i 3 stykker: undermast, mærsestang og bramstang. "R. C. Rickmars" kommer hjem til Bremen. Maleri af Johannes Møller fra Hempels kalender 2002 .
Fuldskib se "Fuldrigger"    
Færge Fartøj indrettet til sejlads med passagerer og køretøjer. Ofte i rutefart M/S "Sprogø" i Halsskov 18/7-1996
Færøbåd Klinkbygget, slank åben træbåd med høje skarpe stævne. Opr. robåde, kan føre sejl, nu også m. motor.

Færøbåd roet af mænd

Opdateret d. 18.9.2007