Passagerskib Skib specielt indrettet til transport af passagerer. "Queen of Scandinavia", passagerskib, DFDS A/S
Patruljefartøj Let orlogsskib til recognonoscreings-, overvågnings-, bevogtnings- og jurisdiktionsopgaver. Standardflex skib udrustet som patruljefartøj
Pennalhus Øgenavn for fiskejoller i Limfjorden karakteriseret ved stærkt udbygget hæk, som gav et mindre mål Pennalhuset "Inga" af Fur i 1981
Pinasse Afrikansk flodbåd, roet eller med motor  
Pram Mindre fladbundet ro- eller sejlfartøj. Se også lægter Optimistjollen er et eksempel på en lille pram
Proa Udriggerkano fra Stillehavsområdet med én udrigger. Da udriggeren skal være i læsiden, må en proa kunne sejle lige godt i begge retninger. Bådbygger John McCallum med sin proa med Tonga krabbeklo-sejl
Produkttanker Tankskib til samtidig transport af forskellige, ikke-ætsende væsker. "Torm Gunhild", produkttanker, A/S Dampskibsselskabet Torm
Ro-ro-skib (roll-on-roll-off) Skib med rampe, så godset kan køres om bord og i land som på færger. "Mersey Viking", ro-ro-skib, Norse Irish Ferries
Sjægt Smal, lav båd forsynet med sprydstagerig bestående af storsejl, topsejl og fok. Stammer oprindelig fra Sydnorge. Sjægten L91 "Jonna" bygget på Værestedet i Låstrup 1988.
Skib Søgående fartøj af en vis størrelse. Større end en båd.    
Skonnert Skib med 2 eller flere gaffelriggede master i 2 stykker: undermast og stang. Den tremastede skonnert "Svanen" bygget af Ring Andersen, Svendborg, i 1916
Skonnertbrig se brigantine  
Sletskonnert Skonnert med gaffelsejl på alle master og ingen råsejl  2-mastet sletskonnert "Martha" af Vejle
Slup Mindre skib med mast i et stykke (pælemast). Gaffelrigget, bovspryd, ligner jagt, men har omtrent lodret stævn og stærkt udfaldende agterende Slup med tømmerlast på Vätteren
Slæbebåd se "Bugserbåd"    
Smakke Mindre hollandsk skibstype. I Danmark betegnelse for både med sprydsejl. Den har navnet efter sit firkantede sejl, der hedder "smakke". Skibet har 1-3 master og er normalt på 16-17 fod med plads til 3-4 personer. Kopi af en fiskersmakke i dansk farvand under optagelse af en film om glasål
Stammebåd Båd, fremstillet ved udhuling af en enkelt træstamme. Fiskeri fra kopi af stammebåd fra Ertebølletiden (5400 – 3900 f.Kr.). Lejre Forsøgscenter.

Opdateret d. 18.9.2007