Sejlads i Limfjorden

fra Ålborg og vestpå

Om Limfjorden
DS' turbøjer
Frihavne
Afstandstabeller: Øst (Hals Barre til Aggersund)
Midt (Aggersund til Oddesund)
Vest (Oddesund til Thyborøn)Sejladsmæssigt er Limfjorden et slaraffenland. Indrømmet: når man kommer østfra, hvad de fleste udenfjords gør, er der langt og kedeligt, fra man har lagt Hals, Egense og Mou bag sig og til man når Ålborg. Men der er en dejlig badestrand i Egense. Stykket mellem Hals og Ålborg hedder Langerak, tidligere Lange Rak. Rak er nederlandsk og betyder et lige (ret) farvand. På nordsiden øst for Vendsysselværket rager en mudret grund ud i farvandet. Den er tydelig afmærket, men vi har 2 gange sejlet i den, begge gange fordi vi sad og spiste frokost og var uopmærksomme. Så nu hedder den i vores familie Leverpostejgrunden.
Man skal passere en del broer fra Ålborg og vestpå, og vil man til Hjarbæk, skal man endda gennem en sluse. Det har sin egen charme.
Aggersundbroen
Aggersundbroen
 

"Men hvis man så farten overstår
fortryder man aldrig løbet"

Fra Ålborg og vestpå bliver det mere og mere afvekslende. Tag f.eks et stik sydpå til Nibe fra Draget. Det er der ikke så mange, der gør, men indsejlingen er godt afmærket og der er altid god plads i havnen. Og Nibe er en hyggelig by.
Hvis man vil have ensomhed og uforstyrret ro i havnen, kan man sejle ind til Haverslev, den sidste havn før Aggersund. Ellers må man vente til efter Løgstør. Vest for Løgstør er det næsten altid muligt at finde en privat ankerplads et eller andet sted. Ellers er der Dansk Sejlunions turbøjer, men de ligger ofte lidt langt fra kysterne. Vi vil hellere lidt længere ind i læ og bruger derfor ofte eget anker i stedet.
Kanalhavnen i Løgstør
Kanalhavnen i Løgstør
Badestrand ved Løgstør
Løgstør har en udmærket badestrand
Haverslev havn
Haverslev havn
Vi har nok en forkærlighed for områdets mindre havne. Ovenfor er Haverslev Havn og her nedenunder Ejerslev havn på Mors. Det er en tidligere udskibningshavn for moler, som i 2010 blev renoveret, så den er til at anløbe for lystbåde igen.

Ejerslev havn
Dråby Vig
Dråby Vig

Med vores nye båd "Andante con motor" med kun 70 cm. dybgang skulle vi prøve igen, om ikke vi kunne lægge til ved molen i Dråby vig. Det kunne lige lade sig gøre at få næsen til kanten, så vi ligger med hækanker ude.
Ellers er der afhængig af vindretningen gode ankerpladser i Hovsør Havn (som er en bugt), Dråby vig, Pulse Vig, syd for Sundsøre, i Astrup Vig, i Tambo Sund og i øvrige mange steder vest for Mors.
Turen rundt om Mors er i det hele taget vores favorit. Vi har sejlet den på alle tider af sejlsæsonen. Det seneste var i en efterårsferie. Det skal indrømmes, at Thisted en tirsdag aften i oktober ikke er det mest ophidsende, men sejlturen var god.
Nissum Bredning er igen noget helt andet. Men en sejltur til Agger ad Krikdyb er en sjov oplevelse: man sejler tæt på land lige ved siden af køerne meget af vejen. Vil man videre til Thyborøn må man hele turen tilbage for at komme uden om Flyndergrund og Mellemgrund. Kobberø løb er sandet til for mange år siden. I Thyborøn havn kan man spise i Fiskehallen (det har vi ikke prøvet) eller i Pølseboden (det har vi gjort flere gange, og det gør de lokale).
Og når man nu er på de kanter, bør man også besøge Lemvig. Bl.a. fordi det var i Lemvig Sejlklub, jeg først trådte mine sejlersko. Det foregik i en gaffelrigget kragejolle på 3,5 tons, "Nordvest".
Sæler på Bradser Odde
Sæler på Bradser Odde, Venø
Det er ikke kun på Livø Tap, man kan se sæler. Da vi havde båden liggende i Struer, så vi jævnligt sæler på nordøstenden af Venø, Bradser Odde. Ude i vandet ser man normalt sælerne stikke hovedet op, se sig om og derefter forsvinde igen. Men i år (2014) så vi nogle sæler i Risgårde Bredning lege i vandet, så vi var ved at tro, at det var marsvin. Og marsvin har vi dog aldrig set i Limfjorden. Det var det så heller ikke.

Og så lige den ordveksling, vi hørte i Hobro Lystbådehavn et år:
"Skal du til Limfjorden i år?"
"Nej, vorherre bevares! Der blæser det."

Nemlig! Det er, som det skal være. Og motorbådsfolket, som vi nu også hører til, kan næsten altid finde en læ kyst at gemme sig bagved.

DS' turbøjer i Limfjorden

DSbojer
For nærmere detaljer: klik på de enkelte bøjer. Klik på kortudsnittet for at lukke pop-up vinduet
Benyttelse af bøjerne er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion. Hækflag og klubstander skal føres.
Den nøjagtige placering kan variere lidt efter erfaringer med lokale vindforhold m.m. Der er de lokale sejlklubber, der har det praktiske arbejde med bøjernes udlægniing
og optagning forår og efterår.

Frihavne i Limfjorden

Frihavne
Nedenstående limfjordshavne er i 2018 tilknyttet frihavnsordningen:
111 Thyborøn Harboøre Bådelaug
201 Lemvig Marina
202 Tambohuse Bådelaug  
203 Sallingsund Sejlklub, Glyngøre
204 Skive Søsports Havn
205 Virksund Lystbådehavn
206 Viborg Sejlklub, Hjarbæk
207 Thisted Sejlklub
208 Haverslev Bådelaug
209 Ålborg Lystbådehavn
211 Ålborg Sejlklub
212 Sundby-Hvorup Sejlklub
213 Handbjerg Marina
214 Holsterbro/Struer Havn
215 "Nautilus", Hvalpsund
216 Attrup Havn
217 Nørresundby Sejlklub
218 Doverodde Havn
219 Vilsund Havn
220 Lemvig Havn
221 Amtoft Havn
222 Fiskerklyngens Klub
223 Lindholm Brygge Bådelaug
224 Nibe Lystbådehavn
 
Frihavnsordningen bygger som bekendt på det princip, at hvis du har betalt for en liggeplads i din hjemhavn, behøver en anden sejler ikke også at betale for den, hvis du ikke bruger pladsen. I lige måde kan du så ligge gratis på en andens plads, når den er ledig.
Frihavnsordningen administreres af Skive Søsports Havn, Strandvejen 26, 7800 Skive, tlf. 97 52 73 33. Email: FH@skivesoesportshavn.dk
Mere om frihavnsordningen her .
En samlet oversigt over alle frihavne i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland er her

Afstande i Limfjorden

De angivne afstande er i sømil og målt fra havn til havn. Hvor det er muligt, er ruterne lagt, så de forløber uden om 4 m kurverne. Men nogle havne, f.eks. Attrup, har ikke 4 m sejldybde, så her er det naturligvis ikke overholdt.
Da al trafik gennem Limfjorden skal gennem Aggersund og Oddesund, er afstandstabellerne for overskuelighedens skyld delt op i tre: mellem Hals Barre og Aggersundbroen(Limfjorden, øst), mellem Aggersundbroen og Oddesundbroen(Limfjorden, midt) og mellem Oddesundbroen og Thyborøn.(Limfjorden,  vest)

Afstande mellem Hals Barre og Aggersundbroen:
  Agger-
sund-
broen
Attrup Egense Gjøl Hals Hals
Barre
Haver-
slev
Mou Nibe Ålborg
Aggersundbroen   6,8 40 15 39 41 5,7 36 15 22
Attrup 6,8   37 12 36 38 2,01 34 12 20
Egense 40 37   25 0,95 2,2 36 3,5 30 17
Gjøl 15 12 25   25 27 11 22 5,3 8,1
Hals 39 36 0,95 25   2,4 35 2,7 29 16
Hals Barre 41 38 2,2 27 2,4   37 5,01 31 19
Haverslev 5,7 2,01 36 11 35 37   33 11 19
Mou 36 34 3,5 22 2,7 5,01 33   27 14
Nibe 15 12 30 5,3 29 31 11 27   13
Ålborg (Jernbanebroen) 22 20 17 8,1 16 19 19 14 13  

Limfjorden, midt; Limfjorden, vest

Afstande mellem  Aggersundbroen og Oddesundbroen:
  Agger-
sund-
broen
Am-
toft
Do-
ver-
odde
Fur Glyng-
øre
Gyl-
den-
dal
Hjar-
bæk
Hum-
lum
Hvalp-
sund
Je-
gind-
ø
Livø Løg-
stør
Ny-
kø-
bing
Odde-
sund-
broen
Røn-
bjerg
Sil-
ler-
slev
Ski-
ve
Stru-
er
Sunds-
øre
Thi-
sted
Venø Vil-
sund
Virk-
sund
Aggersundbroen   13 37 17 21 35 36 37 21 31 10 2,5 20 36 9,4 28 30 40 20 22 37 25 30
Amtoft 13   25 15 15 29 35 31 20 26 9,2 11 15 30 10 22 29 34 19 10 31 13 29
Doverodde 37 25   24 17 13 48 15 33 8,6 31 34 19 14 32 10 42 19 33 17 15 12 42
Fur 17 15 24   6,5 21 24 23 9,6 17 8,1 15 6,4 22 8,0 14 19 26 9 23 23 26 19
Glyngøre 21 15 17 6,5   14 31 16 16 11 14 18 1,9 15 14 7,3 25 19 15 23 16 27 25
Gyldendal 35 29 13 21 14   45 5,9 30 5,5 28 33 16 5,4 29 7,5 39 6,5 30 29 5,6 24 39
Hjarbæk 36 35 48 24 31 45   47 15 41 27 33 30 46 27 38 18 50 15 43 47 46 5,6
Humlum 37 31 15 23 16 5,9 47   32 7,3 29 34 18 2,6 31 9,6 41 4,0 32 31 1,4 26 41
Hvalpsund 21 20 33 9,6 16 30 15 32   27 12 19 16 31 12 23 9,6 35 0,96 28 32 32 9,6
Jegindø 31 26 8,6 17 11 5,5 41 7,3 27   24 29 12 6,4 25 3,8 36 10 26 24 7,0 19 36
Livø 10 9,2 31 8,1 14 28 27 29 12 24   7,8 13 29 2,3 20 21 32 11 17 29 21 21
Løgstør 2,5 11 34 15 18 33 33 34 19 29 7,8   18 33 7,0 25 27 37 18 19 34 23 27
Nykøbing M 20 15 19 6,4 1,9 16 30 18 16 12 13 18   17 14 8,9 25 21 15 23 18 26 25
Oddesundbroen 36 30 14 22 15 5,4 46 2,6 31 6,4 29 33 17   30 8,6 40 6,3 31 30 3,0 25 40
Rønbjerg 9,4 10 32 8,0 14 29 27 31 12 25 2,3 7,0 14 30   22 21 34 11 18 30 22 21
Sillerslev 28 22 10 14 7,3 7,5 38 9,6 23 3,8 20 25 8,9 8,6 22   32 13 23 26 9,2 21 32
Skive 30 29 42 19 25 39 18 41 9,6 36 21 27 25 40 21 32   44 9,7 37 41 41 13
Struer 40 34 19 26 19 6,5 50 4,0 35 10 32 37 21 6,3 34 13 44   35 34 3,8 29 44
Sundsøre 20 19 33 9 15 30 15 32 0,96 26 11 18 15 31 11 23 9,7 35   28 31 31 9,7
Thisted 22 10 17 23 23 29 43 31 28 24 17 19 23 30 18 26 37 34 28   31 4,9 37
Venø 37 31 15 23 16 5,6 47 1,4 32 7,0 29 34 18 3,0 30 9,2 41 3,8 31 31   26 41
Vilsund 25 13 12 26 27 24 46 26 32 19 21 23 26 25 22 21 41 29 31 4,9 26   41
Virksund 30 29 42 19 25 39 5,6 41 9,6 36 21 27 25 40 21 32 13 44 9,7 37 41 41  

Limfjorden, øst; Limfjorden, vest

Afstande mellem Oddesundbroen og Thyborøn:
  Agger Lemvig
avn
Lemvig
Marina
Oddesund-
broen
Remmer-
strand
Thyborøn
Agger   14 13 16 15 15*
Lemvig Havn 14   1 11 9,2 11
Lemvig Marina 13 1   9,8 8,2 10
Oddesundbroen 16 11 9,8   2,8 16
Remmerstrand 15 9,2 8,2 2,8   14
Thyborøn 15 11 10 16 14  

Limfjorden, øst; Limfjorden, midt


Opdateret d. 15.5.2018